Aquestes són les imatges del pas del fular i la bandolera viatgers, aquesta setmana, per casa la Granoteta…

a hores d’ara ja són amb la Blanca07.

Anuncios